Duurzaamheid

H-Point is onderdeel van de Amega Groep. Amega heeft als doel het ontzorgen van klanten door integratie van haar dienstverlening en bieden van heldere en kordate service rondom het produkt auto in de regio Zuid-Holland-Zuid.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen onze bedrijfsvoering. Het is onze ambitie om de duurzame partner in automobiliteit te zijn in onze regio. Duurzaamheid is belangrijk voor ons vanuit onze historie, als toonaangevende automotive onderneming willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij  het aanbieden van totale mobiliteitsoplossingen aan onze klanten.

Ons beleid

Duurzaam Ondernemen begint bij onszelf en daarom hebben wij in onze officiële duurzaamheidsverklaring vanuit 4 pijlers ons duurzaam ondernemen beleid opgezet. Binnen de 4 pijlers hebben we 12 beloftes geformuleerd die zijn ondertekend door de directie. De resultaten per belofte worden jaarlijks gecommuniceerd met onze belangrijkste stakeholders. Wij doen er als organisatie alles aan om deze doelen te behalen.

 

 

Onze strategie
Duurzaamheid kan alleen een succes worden als we samenwerken. Onze duurzaamheidsstrategie is ontwikkeld vanuit klantperspectief en onze eigen verantwoordelijkheid als organisatie.

Missie
Het bieden van totale mobiliteitsoplossingen voor onze klanten, gericht op het minimaliseren van de impact op het milieu, zonder de duurzaamheid binnen onze eigen organisatie uit het oog te verliezen.

Doelstelling
In 2020 de gemiddelde CO2 uitstoot van de nieuw ingezette auto’s onder de 95 gram en voor bedrijfswagens onder de 147 gram per kilometer.

In 2012 zijn wij gestart om duurzaamheid verder te professionaliseren binnen onze organisatie. Er gebeurde al veel, maar we wilden meer. Met een externe expert op duurzaamheid hebben we onze strategie bepaald en de bijbehorende doelstellingen. Tevens hebben we een stuurgroep opgericht, waarin per vestiging een manager vertegenwoordigd is om het vastgestelde beleid te implementeren en nieuwe activiteiten te ontplooien. De stuurgroep komt halfjaarlijks samen om de voortgang te bewaken en kennis te delen. Klik hier voor onze verklaring duurzaam ondernemen.

Sociaal Ondernemen

Binnen Amega is veel aandacht voor de individuele medewerker. Dat zie je aan de lange dienstverbanden en het lage ziekteverzuim. Er is een ondernemingsraad en er worden jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd met de werknemers. Opleiding is belangrijk binnen Amega en het doorontwikkelen van medewerkers naar een hoger plan is onderdeel van de functioneringsgesprekken.

Betrokken Ondernemen
Betrokken ondernemen is belangrijk binnen Amega om kennis te delen en zo de toekomstige generatie verder te ontwikkelen, maar ook onze inzet te tonen voor goede doelen. Enkele voorbeelden:

  • Het beiden van stageplekken voor moeilijk lerende kinderen en sociale vaardigheden binnen het bedrijfsleven op te doen. Er lopen gemiddeld 4 leerlingen stage per periode. Ze leren over het autobedrijf maar ook sociale vaardigheden als klantcontact, werktijden, enz. 
  • Bedrijfsbezoek, jaarlijks vinden er vanuit scholen 8 bedrijfsbezoeken plaats bij Amega.
  • We zijn zeer betrokken bij vele goede doelen en verenigingen in de regio. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Verkopen van loten voor de Kiem loterij. Kiem is een school voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. Tevens hebben we een bus ingezet voor het vervoer van de kinderen.
  • Jaarlijks collecteren de medewerkers voor het MS Fonds.
  • Bieden van vervoer aan de Voedselbank Dordrecht.
  • Een auto beschikbaar gesteld en opgeknapt voor Kika.
  • Diverse sponsoringen van lokale (sport)verenigingen.

    Terugkijkend hebben we al veel bereikt. Zo zijn we Erkend Duurzaam gecertificeerd, scheiden we ons afval steeds beter en reduceren we ons energieverbruik! Onze medewerkers zijn getraind op duurzaamheid en adviseren we steeds meer klanten over de inzet van duurzame mobiliteit. Voor een overzicht van de behaalde resultaten tot nu toe klik hier.