Duurzaam ondernemen binnen de Amega Groep

Duurzame mobiliteit speelt een belangrijke rol in de filosofie van Amega Groep. De vraag naar mobiliteit stijgt nog steeds, de bereikbaarheid verslechtert en mobiliteit heeft een directe impact op het milieu. Het is onze missie onze klanten te begeleiden bij de transitie naar duurzame mobiliteit. Wij adviseren en inspireren onze klanten om de beslissende stappen naar duurzame mobiliteitsoplossingen te zetten. Maar u mag meer van ons verwachten, ook voor onze eigen onderneming hebben wij duurzaam ondernemen op de agenda staan. Duurzaam ondernemen begint bij onszelf, vanuit 3 pijlers is ons strategie duurzaam ondernemen opgezet. Binnen deze 3 pijlers hebben we 9 doelen geformuleerd.

Duurzaamheidsverslag 2022

Wij zijn trots op ons tweede duurzaamheidsverslag. Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid en spannen ons al jaren in op het gebied van duurzaamheid. Het is onderdeel van ons beleid om onze doelen en inspanningen op dat gebied vast te leggen. Het duurzaamheidsverslag vertelt het verhaal van onze ambities, wat we daarmee willen bereiken en wat we al gerealiseerd hebben. Uit de positieve reacties die we kregen op ons eerste verslag blijkt dat ons duurzaamheidsbeleid onze eigen mensen trots maakt en stakeholders in de branche inspireert. Ook leidt het tot gesprekken met nieuwe partijen waaruit samenwerkingen ontstaan. Amega wil duurzaamheid op de kaart zetten in de automotive branche en nog meer organisaties inspireren om het verschil te maken

Missie

“Onze klanten begeleiden bij de transitie naar duurzame mobiliteit met verplaatsingen die minimale impact hebben op mens en milieu”

Visie

“Voor onze klanten duurzame mobiliteitsoplossingen mogelijk maken.”

Klimaatakkoord vertaald naar de Amega Groep

Sinds de publicatie van het Klimaatakkoord is er op het terrein van duurzame mobiliteit een groot aantal
stappen gezet om beleid te concretiseren en tot uitvoering brengen. Hieronder volgt een overzicht van de
meest relevante veranderingen en vorderingen voor automobiliteit. We leggen eerst het onderwerp vanuit
het Klimaatakkoord uit en in de blokken geven we per onderwerp een update.

Doelstelling

Amega biedt u mobiliteit wanneer u daar behoefte aan heeft. Dat betekent dat we maatwerk leveren en de behoefte van u als klant uitgebreid in kaart brengen om, na een gedegen analyse, tot een goed advies te komen. Succesvol zijn in het realiseren van de milieudoelstellingen gaat hand in hand met het oog hebben voor de TCO (total Cost of Ownership) van een voertuig en het gebruiksprofiel van u als klant.

''Wij stellen ons tot doel dat in 2030 de gemiddelde CO2 uitstoot van de nieuw ingezette auto’s (basisjaar 1990) met 49% gereduceerd is.''

Mobiliteitspartner   

Onder de pijler Mobiliteitspartner hebben wij 2 doelen geformuleerd:

Wij reduceren onze CO2 footprint van het verkocht wagenpark met 49% (t.o.v. 1990) in 2030:
1. Wij ontwikkelen innovatieve diensten op het gebied van slimme, duurzame mobiliteit en zijn betrokken bij lokale initiatieven en pilots
2. Wij trainen onze medewerkers elke twee jaar op duurzaam ondernemen

Maatschappelijke betrokkenheid   

Wij zijn betrokken bij onze medewerkers en in de maatschappij
1. Ons ziekteverzuim ligt elk jaar onder het landelijk gemiddelde van onze sector
2. Wij steunen jaarlijks goede doelen en zijn actief betrokken
3. Wij zijn aangesloten bij de regionale initiatieven over duurzame, slimme mobiliteit en bereikbaarheid
4. Wij hebben een actief fietsbeleid om medewerkers te stimuleren met de fiets te reizen

Wij ondersteunen verschillende goede doelen, zoals het MS Fonds en de Dirk Kuijt Foundation. Maar ook regionale sponsoring verzorgen wij in de regio. Tot slot vinden wij het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen ons bedrijf te bieden. Amega heeft een nauwe samenwerking met de Hans Petri School in Dordrecht. Wij bieden studenten zowel stage- als werkplekken. Het doel hierbij is het brengen van een medewerker naar een zelfstandige c.q. gedeeltelijk zelfstandige rol in de maatschappij. De medewerkers hebben een leerachterstand van 50 procent of meer of een IQ tussen de 55 en 80. Door middel van zeer intensieve begeleiding worden de medewerkers begeleid tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor Amega. Een van de facetten waar zeer veel aandacht aan wordt besteed zijn sociale vaardigheden. Hiermee bedoelen we die vaardigheden, die het mogelijk maken om op een goede wijze met andere mensen om te gaan, zowel met collega’s op het werk als met klanten. Het kunnen omgaan met elkaar, het kunnen incasseren, voor jezelf opkomen, "nee" leren zeggen, het aan kunnen geven van wat je prettig en minder prettig vindt, zijn belangrijke facetten. Daarnaast worden de medewerkers geholpen met bijvoorbeeld werkhouding, werktempo, samenwerken, zelfstandigheid, op tijd komen, initiatief nemen, inzicht verwerven, motivatie, nauwkeurig werken, etc. In 2018 waren er twee medewerkers werkzaam vanuit de Hans Petri School.

Duurzaam verantwoorde bedrijfsvoering   

Al onze vestigingen zijn Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd
1. Wij stellen jaarlijks onze CO2 footprint op
2. Wij reduceren ons energieverbruik met 49% per productief uur in 2030 (t.o.v.2013) |of| Wij zijn in 2030 energie neutraal
  a. Al onze elektra/energie kopen wij groen in
  b. Wij passen energiebesparende maatregelen toe binnen onze bedrijfsvoering
  c. Wij wekken 10% van ons elektra verbruik zelf op
3. Wij recyclen ons afval zoveel mogelijk en reduceren ons verpakkingsmateriaal